Bootstrap Theme Company PageNAENI

Comuna in judetul Buzau, alcatuita din 5 sate, situata la poalele de sud ale Dealului Istrita, pe cursul superior al raului Naianca; prima atestare documentara a localitatii dateaza din sec. al 16 – lea. 1869 locuitori la 1 iulie 2001: 917 de sex masculin si 952 de sex feminin. Ocupatia de baza a locuitorilor –viticultura Centru de prelucrare artistica a pietrei. Pe teritoriul satului Naeni a fost descoperit un grup statuar din bronz, infatisand o divinitate feminina iraniana (zeita Anaitis sau Anahita), stapana a fiarelor salbatice, calare pe un leu si insotita de doi slujitori in picioare, situati in stanga si dreapta sa (s-a pastrat doar cel aflat in dreapta zeitei).Acest grup statuar este atrinuit scitilor, prezenti in zona Dunarii si dateaza de la sfarsitul primei perioade a Epocii Fierului.

DEALUL ISTRITA


Masiv deluros in SV Subcarpatilor Buzaului, incadrat la vest si est de raurile Cricovu Sarat si Niscov. Alcatuit din calcare cochilifere, gresii, marne, sisturi argiloase s.a. Este acoperit cu paduri de gorun, fag si carpen. Altitudinea maxima 754 m. Spre vest se continua cu Dealu Mare. Exploatare de calcare. Viticultura(Podgoria Pietroasele) La poalele lui, in partea de NE, se afla statiunea balneoclimaterica Sarata-Monteoru.

SARATA MONTEORU


Satul Sarata-Monteoru cunoscut pentru vechea lui exploatare de petrol din 1845 este situat pe teritoriul comunei Merei, judetul Buzau. Pe teritoriul satului Sarata-Monteoru au fost descoperite vestigii materiale din Epoca Bronzului (mileniul 2 i.Hr.)- unul dintre cele mai importante complexe arheologice ale Romaniei - in arealul unei asezari fortificate, cu mai multe cimitire, specifice Culturii Monteoru. Aici au fost gasite mai multe inele din aur, un topor din bronz si multa ceramica decorata (cesti cu doua toarte inaltate, realizate sub forma unui cap de berbec, amfore, etc.). bine individualizata din punct de vedere cultural, populatia Culturii Monteoru este rezultatul sintezei dintre vechii locuitori ai Neoliticului Tarziu cu triburi indoeuropene. Cultura Monteoru are o larga raspandire in NE Munteniei, Se Transilvaniei si in Moldova si apartine unei populatii

VULCANII NOROIOSI


Langa comuna Berca, judetul Buzau se afla Masivul Paclele, un masiv deluros din Subcarpatii Buzaului, avand drept caracteristica principala prezenta vulcanilor noroiosi, numiti sugestiv de catre localnici „fierbatori” sau „ pacle” – fenomen geomorfologic rar intalnit pe glob, studiat la noi inca din anul 1867. Vulcanii noroiosi s-au creat in in arealul cutelor anticlinale, in subsolul carora exista titei si gaze naturale. Gazele care se infiltreaza prin fisurile rocilorantreneaza apa de infiltratie impreuna cu elementele de argila, marne si nisip, aducandu-le la suprafata sub forma unui material viscos, insotit uneori de mici cantitati de titei. Noroiul scos la suprafata formeaza mici conuri

MANASTIREA CIOLANU


Pe Dealul Ciolanu, apartinand comunei Tisau, judetul Buzau, se afla Manastirea Ciolanu (de calugari). Manastirea are o biserica mica, cu hramul “Sf. Gheorghe”, zidita in 1590 si pictata in interior abia in 1860 si o biserica mare, cu hramul “Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, construita in 1828 prin stradania episcopului Chesarie. In 1854 biserica mare a fost distrusa de un incendiu, fiind refacuta si repictata in fresca in 1862; in 1934, peste pictura anterioara a fost executata alta pictura, in ulei, iar aceasta ultima picture a fost restaurata in 1984. Manastirea poseda un muzeu de arta religioasa, cu colectii de carti vechi si obiecte de cult si icoane.
NAENI
Biserica Naieni - footer